Maironiui – 150

Ar galėtume įsivaizduoti lietuvių literatūrą, poeziją, istoriją be Maironio? Vargu, ar tai įmanoma, nes šio tauraus didžio žmogaus, kurio gimimo 150 – ąsias metines šiemet minime, indėlis įlietuvių literatūrą yra neįkainojamas.

Maironis – kiekvieno iš mūsų poetas. Jo poezijoje kiekvienas randame kažką sava, tai, kas arčiausia širdies, kas suvirpina jautriausias sielos stygas. Juk ne veltui daugelis jo eilių yra tapusios dainomis, kurias žino ir dainuoja iki šiol. Vargu, ar surasime kitą poetą, kurio poezija skambėtų taip didingai.

Lapkričio 26 dieną dar kartą prisiliesti prie Jono Mačiulio – Maironio kūrybos ir gyvenimo turėjome puikią progą bendro Paluknio vidurinės mokykos ir kaimyninės Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos renginio „Tegul naujom spalvom Maironis mums nušvinta“ metu.

Mūsų mokyklos 12 klasės mokiniai Viktorija Snežko, Agata Monkevič, Veslav Makutonovič, Filip Siniavskij bei kaimyninės mokyklos dvyliktokai Jovita Dovsevičiūtė, Greta Urbelionytė, Deivydas Rizgelis, Justyn Jančevskij Maironį pristatė kaip vieną ryškiausių poetų romantikų lietuvių literatūroje, išryškindami jo didelę meilę gimtajam kraštui, jo grožiui bei garbingai praeičiai. Mokinių teigimu, suderinti kunigą ir poetą Maironiui nebuvo lengva, todėl jausmų proveržius, asmeninius išgyvenimus poetas lyrikoje išsakydavo pasitekdamas jūros motyvą. Ta beribė jūros platybė, įtūžusių bangų plakimasis atitiko poeto dažnai nerimstantį širdies gyvenimą, leido suprasti visų jausmų sudėtingumą, prieštaringumą.

Renginio metu mokiniai, pasitelkę garsinį foną, drąsiai ir ryžtingai skleidė Maironio poetinį žodį: deklamavo eiles apie tėvynę, gamtą, asmeninius išgyvenimus. Pasiklausę eilėraščių, kiek vėliau gėrėjomis daina „Kur bėga Šešupė”, kurią atliko mūsų mokyklos 8 klasės mokinė Izabelė Matulevič, taip pat klausėmės dainų „Trakų pilis”, Maironiui”, „Daina”. Jas atliko Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai.

Kaip gera ir gražu buvo užsimerkus įsijausti į Maironio kūrybą, kiekvienas žodis, pauzė ar garsiai nuskambėjusi frazė leisdavo kiekvienam salėje sėdinčiam suklusti, nurimti ar susimąstyti.

Po renginio vyko abiejų mokyklų kūrybinių darbų, susijusių su Maironio vardu, rengimas ir pristatymas. Itin gražiai savo darbus pristatė 5-6 klasės mokiniai ( auklėtoja R. Chosčijeva), taip pat 12 klasės mokiniai ( auklėtoja R. Joknienė).

Tikimės, jog laikas neištrynė ir neištrins didžio poeto iš mūsų atminties. Kiekviena nauja karta Maironio poezijoje randa ir ras sau artimus motyvus, o tie motyvai, tos kelrodės žvaigždės jo kūryboje yra amžinos, nes tai meilė, tėvynė, Dievas.

Viktorija Snežko, Agata Monkevič,

12  klasės mokinės

<- Grįžti

Parašykite komentarą