Švietimas Paluknyje

     Švietimas Paluknyje prasideda 1915 metais. 1915 – 1917 m. pamokos vyko privačiame name. Mokytojavo tik vienas mokytojas. Žinoma tik jo pavardė – Apalevič. 1918 – 1921 m. vaikus mokė Helena Lastovska, o pamokos vyko klebonijoje. Nuo 1921 m. Paluknyje veikė valdinė 4 skyrių mokykla nuomotame Sadovskių name, mokytoja dirbo V.Sadovska.
1925-1927 m. buvo pastatytas tipinis medinis pastatas, mokykloje buvo 7 skyriai. Tuo metu dirbo mokytojai vyras ir žmona Bžozovskiai. 1938 m. čia dirbo mokytojai: J.Guznicekas, H.Kuzmova ir V.Ptakuvna. Hitlerinės okupacijos metais pastate buvo vokiečių karinis štabas, mokykla nedirbo. Praslinkus frontui, tėvai suremontavo pastatą, mokykla vėl pradėjo dirbti. Mokyklai vadovavo Z.Malyško, K.Packevičius, U.Lastovska.
Nuo 1954 m. Paluknio septynmetei mokyklai vadovavo L.Gorpinič. Dar po trejų metų mokykloje sužibo elektros lemputės, išleista pirmoji septintokų laida. Tai buvo vienkalbė lenkiška mokykla, kurią lankė ir kitų tautybių vaikai. Ilgainiui buvo suformuotos rusiškos klasės.
1961 m. buvo atidaryta pirmoji lietuviška klasė su 7 mokiniais. 1963 m. mokykla gavo didelį mūrinį priestatą ir galėjo dirbti viena pamaina. O 1964 m. ji tapo vidurine ir 1967 m. išleido pirmąją abiturientų laidą.
1975 m. prie mokyklos pastatytas 80 vietų bendrabučio pastatas. Iki 1995 m. Paluknio trikalbė vidurinė mokykla išleido 28 lenkų, 9 rusų ir 9 lietuvių abiturientų laidas. Šiai mokyklai 1964-1977 m. vadovavo V. Kamilevič.
Iki 1994 m. mokyklos direktoriumi buvo S.Kodis. Jo vadovavimo metais buvo pastatytas erdvus, modernus mokyklos pastatas. 1994 m. po mokyklos padalinimo į lenkų – rusų ir atskirą lietuvių, lenkų – rusų mokyklai vadovavo Jan Zachaževski.
Nuo 2009 m. mokyklos direktorės pareigas eina Agnieška Sakovič.

<- Grįžti

Parašykite komentarą