COVID-19

 

Pranešimai apie paskelbtas prastovas

Veiksmų planas nustačius COVID-19

Saugos užtikrinimo reikalavimai

Sveikatos užtikrinimo planas

Sveikatos ir saugos užtikrinimo tvarkos aprašas

Informacija darbuotojui jei jums patvirtinta COVID-19 liga 

Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo pakeitimo V-384

Comments are closed.