101 ROCZNICA ORODZENIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Z okazji 101 rocznicy Odrodzenia Niepodlełości przez Polskę lekcje języka polskiego oraz muzyki od rana były nawiązane do dzisiejszego święta. Uczniowie przypomnieli trudną drogę do wolności: 123 lata niewoli, rusyfikację, germanizację. Towarzysząc pieśni patriotycznej wykonali biało-czerwone kwiaty.

Comments are closed.