WITAJ SZKOŁO!

  Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, społeczność Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu spotkała się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Tradycyjnie uroczystość została poprzedzona mszą świętą sprawowaną w kościele parafialnym pod wz. Św. Jana Chrzciciela.

  Druga część uroczystości odbyła się na dziedzińcu przed budynkiem gimnazjum. Dyrektor gimnazjum Ludmiła Narkiewicz serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz gości. Wszystkim życzyła wiary we własne możliwości, realizacji pasji i rozwijania zainteresowań.

  Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pani Alina Jakonis – zastępca kierownika Wydziału Oświaty Rejonu Trockiego, pani Maria Gołubowska, starosta gminy w Połukniu, pani Renata Krasowska, prezes koła ZPL w Połukniu oraz pani Swietłana Juralewicz, przedsiębiorca i długoletnia przyjaciółka naszego gimnazjum.

  Ze szczególną życzliwością zwracano się do uczniów klasy pierwszej, rozpoczynających wspaniałą przygodę edukacyjną i do uczniów IVg klasy, których czeka pełen wezwań rok szkolny.

  Jak i co roku podczas uroczystości każdy pierwszak otrzymał z rąk pani dyrektor Ludmiły Narkiewicz plecak z wyposażeniem, który ufundowała Macierz Szkolna.

  Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy owocnego, pełnego sukcesów roku szkolnego 2019/2020.

Wychowawczyni IVG

Comments are closed.