OBÓZ LETNI „BIEDRONKA“

   10 czerwca 2019 roku w gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu rozpoczął swe działania obóz letni „Biedronka“. Na podstawie podpisanego porozumienia między Łomżyńskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“, reprezentowany przez prezesa Hankę Gałązka i Szkołą – gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, reprezentowaną przez dyrektora Ludmiłę Narkiewicz o współpracy w zakresie realizacji projektu dofinansowanego z Senatu RP: „Przygotowanie i realizacija półkolonii dla dzieci polskich na Litwie“ startowały półkolonie, które są skierowane do dzieci klas początkowych.
Początek półkolonii był informacyjny oraz muzyczno-edukacyjny. Uczestnicy obozu byli zapoznani z programem półkolonii, prawidłami oraz obowiązkami. Później pani Renata Krasowska, nauczycielka muzyki wyruszyła z obozowiczami do pobliskiego lasu, aby usłyszeć różnorodne głosy przyrody: ptaków, zwierząt, owadów i in. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem przysłuchiwały się odgłosom flory i fauny, a powróciwszy do pracowni, przedstawiły swe spostrzeżenia w formie opisu i rysunku.
Następny dzień półkolonii był przepleciony zajęciami edukacji zdrowotnej. Zajęcia te przeprowadziły specjalistki sfery zdrowia Indrė Budėnienė i Jolanta Gorbatowicz. Lektorki zapoznały uczestników obozu z głównymi prawidłami ruchu drogowego oraz przypomniały dla dzieci o różnych zdrowotnych zagadnieniach, a także poruszone były tematy bezpieczeństwa oraz okazania pomocy dla bliskiej osoby. Po zajęciach na dzieci czekały soczyste owoce oraz pyszne lody.

  Uczestnicy obozu wraz z paniami Bożeną Sienkaniec i Loretą Mackiewicz zwiedzili Park Europy – jeden z najciekawszych muzeów sztuki współczesnej pod otwartym niebem. Wszyscy podziwiali malowniczy krajobraz parku i fascynujący świat sztuki.
Park Europy został założony w 1991 roku z inicjatywy litewskiego rzeźbiarza Gintarasa Karosasa. Celem muzeum jest uzmysłowienie – poprzez język sztuki – szczególnego znaczenia geograficznego centrum kontynentu europejskiego.
Pod otwartym niebem, na przestrzeni 55 ha wystawiono ponad 100 dzieł rzeźbiarzy z róznych krajów swiata, m.in. prace najsłynniejszych twórców sztuki współczesnej.
Dzieciaki także miały możliwość uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych „Poszukiwanie skarbu“. Jest to gra orientacyjna, w której uczestnicy, byli podzieleni na dwie grupy, które otrzymały zadania. Każda grupa musiała według podanego opisu (wskazówki) znaleźć element składanki. Po odnalezieniu wszystkich elementów dwie drużyny ułożyły hasło, które było kluczem do skarbu.

   Doświadczania i eksperymenty prowadzą do lepszego zrozumienia otaczającego nas świata. Dziś młodzi badacze mieli taką możliwość. Podczas części teoretycznej uczniowie poznali historię soli. Pogłębili wiedzę o użyciu tego produktu spożywczego w domu, przemyśle i innych dziedzinach. Później dzieci wykonywały prace praktyczne, badały właściwości soli. Najciekawszą była działalność twórcza, podczas której uczestnicy obozu pomalowali sól i zrobili kolorowe pamiątki.
Drugą dziesiejszą edukacją, ale nie mniej fascynującą było tworzenie robocika używając kolorowego papieru, żarówki LED, taśmy, baterii, płyty drewnianej i kleju. W rezultacie uczestnicy obozu otrzymali robocika z zapalającą się lampeczką.

   Kolejne dni spędzone na obozie wydali się niemniej wyjątkowe niż poprzednie. Dzieciaki mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach kulinarnych. Są to zajęcia bardzo lubiane przez wszystkich dzieci. Miały one na celu nauczyć czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania się. Podczas takich działań uczestnicy obozu samodzielnie wykonywali różne czynności kuchenne: krajali, smarowali, rozdrabniali, ubijali, mieszali, itp. Dawało im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności. Poprzez kulinarną zabawę zdobyli nowe doświadczenia, odkryli nowe, ciekawe smaki i mieli możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek. Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw.
Następnie uczestnicy obozu wyjechali do kina Forum Cinemas Akropolis, aby obejrzeć film „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Jeżeli ktoś uważa, że kiedy zostawia się swoje ukochane zwierzaki w domu, one zajmują się wyłącznie tęsknotą za nim, to się myli. W tym czasie zwierzaki doświadczają wiele przygód, intryg i zabaw. A ich główne zmartwienie polega na tym, aby ludzie nie dowiedzieli się o ich sekretnych poczynaniach. Kiedy tylko zamykamy za sobą drzwi wreszcie mogą być sobą.
Przygody zwierzaków bardzo podobały się dzieciom. Przez całą drogę powrotną trwały rozmowy na temat obejrzanej bajki. Wszyscy pełni wrażeń, w doskonałych humorach, wróciliśmy do szkoły, gdzie czekał nas pyszny obiad, uznając, że to był wyjątkowo udany dzień.

   Ostatnie dni naszego obozu letniego minęły także bardzo atrakcyjnie. Obozowicze mieli bardzo wiele interesujących zajęć, które nie dały im się nudzić. Uczestnicy obozu wykazali swoje zdolności twórcze podczas zajęć plastycznych. Na zajęciach matematycznych i informatycznych dzieciaki doskonaliły zdobyte umiejętności w rozwiązywaniu zadań z danych przedmiotów i nabywanie nowych umiejętności. Natomiast celem zajęć z języka polskiego było przede wszystkim rozbudzanie i utrwalanie postawy patriotycznej wśród dzieci, wychowanie w miłości do Ojczyzny. Dzieci zostały zapoznane z mapą Polski i Litwy. Uczestnicy obozu zapoznali się z informacjami na temat państw sąsiadujących z Polską: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą, Rosją. Przypomnieli symbole państwowe Polski i Litwy. Następnie techniką origami, musieli wykonać godło Polski. Uczniowie chętnie angażowali się w prace plastyczne.
Również interesującą wydała się wycieczka do pobliskiego leśnictwa, gdzie uczestnicy obozu zapoznali się z historią założenia parku, z głównymi narzędziami, które pomagają w pracy leśnika. Także dowiedzieli się jak się mają zachować w lesie, gdy zbłądzą i omówili gatunki drzew występujące w naszych lasach.
Czas spędzony na obozie sprawił wiele satysfakcji i radości. Byli to dni pełne wrażeń, zdobywania wiedzy i informacji. Twórcze i poznawcze zajęcia wzmocniły więzie między dziećmi i ich opiekunkami.
Ogromnie dziękujemy dla Łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“, reprezentowanego przez prezesa Hankę Gałązka za okazaną finansową pomoc.

Comments are closed.