REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ“ W GIMNAZJUM IM. LONGINA KOMOŁOWSKIEGO POŁUKNIU

   Z coraz śmielszymi promieniami słońca, świergotaniem ptaków i kapryśną pogodą przyszła do nas jedna z najmilszych pór roku – wiosna. Na drzewach już się pojawiają pierwsze pączki kwiatów, a trawniki znów zaczynają cieszyć nasze oko zielenią. Z tej to okazji 17 kwietnia w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu tradycyjnie został zorganizowany rejonowy konkurs recytatorski pod hasłem „Wiosna w poezji dziecięcej“. Celem konkursu była popularyzacja poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz uwrażliwienie na piękno obrazu wiosny w wierszach. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki nauczania początkowego Bożenę Sienkaniec, Iwonę Grigiene i Loretę Mackiewicz.

   Udział wzięły polskie szkoły rejonu trockiego: Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Gimnazjum w Trokach, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Lantwarowie oraz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Ogólna liczba uczestników wynosiła 32 osoby. Uczniowie klas początkowych recytując utwory o tematyce wiosennej dowiedzieli się, jak o otaczającym nas świecie, o przyrodzie, ptakach i zwierzętach piszą znani poeci.

   Uczestników oceniało Jury w składzie Ireny Orłowej, przewodniczącej komisji konkursowej, nauczycielki metodyka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Sebastiana Zielonki, historyka, autora wielu książek, przyjaciela naszego patrona Longina Komołowskiego oraz naszej całej wspólnoty szkolnej,  Danuty Niekulsian, przewodniczącej biblioteki w Połukniu. Komisja konkursowa oceniała występy uczestników wg kryterii: artykulacja i wyrazistość wymowy, tempo i intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego oraz znajomość tekstu. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności recytatorskich, o czym świadczyły m.in. długie obrady Jury. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie z wyłonieniem laureatów, gdyż dzieci bardzo się starały i pięknie recytowały przygotowane wiersze. Ostatecznie po obradach komisji konkursowej wyróżniono następujące dzieci:

  • W kategorii klas 1:

I miejsce – Elżbieta Sienkaniec, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Božena Senkanec);

II miejsce –Milana Rinkiewicz, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Božena Senkanec);

III miejsce – Magdalena Abucewicz, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (Elvira Lavrukaitienė);

Wyróżnienie – Gabriela Wansowicz, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (Elvira Lavrukaitienė).

  • W kategorii klas 2:

I miejsce – Amelija Maconko, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Loreta Mackevič);

II miejsce – Gabriela Gureckaja, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Loreta Mackevič);

III miejsce – Milana Razmadze, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Lantwarowie (Jolanta Šoc);

Wyróżnienie – Emilija Kraiczinska, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Lantwarowie (Jolanta Šoc);

  • W kategorii klas 3:

I miejsce – Paulina Naumowicz, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (Lucija Kašėtienė);

II miejsce – Dawid Krasowski, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Ivona Grigienė);

III miejsce – Liwija Jacunskajtie, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Lantwarowie (Irena Rudzis);

Wyróżnienie – Gabriela Klebeko, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (Lucija Kašėtienė);

  • W kategorii klas 4:

I miejsce – Agata Kurmin, Gimnazjum w Trokach (Irena Markovska);

II miejsce – Karina Ramaszauskajtie, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Lantwarowie (Krystyna Trojko);

III miejsce – Beata Baranowska, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (Violeta Naumovič);

Wyróżnienie – Tomas Niedzwieckij, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Božena Senkanec);

   Każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom, nagrody książkowe oraz rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy podziękowania i drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“, a także administrację Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

   Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dało możliwość rozbudzenia wśród dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą. Udział w konkursie przyczynił się do odkrycia u wielu uczniów talentu recytatorskiego i rozwijania go. Dzieci mogły pokazać się przed publicznością, poczuć się wyróżnione, ważne, niejednokrotnie przełamując swoją nieśmiałość i tremę. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Nauczycielka klas początkowych Loreta Mackiewicz

Comments are closed.