STARTUJE PROJEKT „ZNAD WILII ZNAD ODRY“

   W ramach projektu ,,Rodzina Polonijna“, przez Stowarzyszenie ,,Solidarni Razem“ został złożony projekt ,,Znad Wilii znad Odry“ współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Beneficjentami są dwie placówki oświatowe – nasze gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu. Realizacja projektu potrwa przez dwa lata. Szczegółowe cele projektu – organizacja i przeprowadzenie zajęć stacjonarnych, webinarów i innych zajęć, wzbudzenie dumy z poczucia bycia Polakiem, zainteresowanie historią Polski i Polaków oraz podniesienie umiejętności językowych wśród młodzieży ze szkoły w Połukniu, wymiana myśli, umiejętności i technik pracy z uczniem pomiędzy nauczycielami z Polski i Litwy.

   Obecnie trwają przygotowania i opracowania materiałów merytorycznych, założeń współpracy, regulaminów, itp. Polegać one będą na opracowaniu i przygotowaniu materiałów, które posłużą do realizacji pozostałych działań.

   27 marca w naszym gimnazjum odbyło  się pierwsze spotkanie z uczniami i nauczycielami projektu ,,Znad Wilii znad Odry“.  25 uczniów będą badać losy rodzin i regionów. Uczestnicy będą mieli okazję zasięgnąć po informację do głębszych korzeni swojej rodziny, poznać historię i tożsamość swoich dziadów, pradziadów, zapoznać sie z Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym, udokumentować ,,Drzewo rodzinne“.

  Do realizacji projektu chętnie zaangażowały się panie z poszczególnych przedmiotów, które w ciągu dwóch lat przyczynią się do realizacji działań:

  • konsultacje uczniów w zbieraniu i udokumentowaniu materiałów o losach rodzinnych – Janina Gudalewicz (historia) i Grażyna Paulauskienė (jęz. polski);
  • promowanie projektu w języku litewskim na stronicy internetowej samorządu rejonu trockiego oraz naszej szkoły- Ewelina Sołowjowa (jęz. litewski);
  • realizacja filmików, zdjęć i webinarów – Marzena Krasowska (matematyka, informatyka) i Anżeła Ruszkiewicz (matematyka);
  • przewodnik wycieczek – Janina Raińska (fizyka).

  Nasza szkoła dopełni wszelkich starań, aby projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami i z pożytkiem dla dzieci. O wszelkich realizacji projektu będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na Facebook’u naszej szkoły.

Comments are closed.