NIETYPOWA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO

    Dnia 5 marca 2019r. klasa 7-8 Gimnazjum im. Longina Komołowskiego wraz p. Grażyną Paułauskienie przeżyła naprawdę nietypową lekcję języka polskiego. Została ona poprowadzona w bibliotece wiejskiej przez p. Danutę Nikulsian. Celem lekcji było poznanie środowiska pracy bibliotekarza, ukazanie wartości czytania książek, zachęcenie uczniów do czytania, przygotowanie do świadomego korzystania z biblioteki i jej zasobów. Dzieci, mogły przekonać się, że książka nie tylko służy do nauki, ale może również miło wypełnić czas wolny.
Tam dowiedzieli się, co to jest karta katalogowa, jakie są rodzaje katalogów, czy alfabet jest potrzebny oraz co to jest księgozbiór podręczny. Dokładnie zapoznali się także z organizacją pracy i zbiorami naszej biblioteki.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w pogadance, chętnie pytali, czynnie brali udział w dyskusji. Szczęśliwi, pełni wrażeń i zadowolenia młodzież wróciła do szkoły. Dziękuję za miłą lekcję, do następnego spotkania.

Comments are closed.