REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „ZIMA W POEZJI DZIECIĘCEJ“

    W piękny mroźny dzień 28 lutego w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu tradycyjnie odbył się rejonowy konkurs recytatorski pod hasłem „Zima w poezji dziecięcej“. Celem konkursu była popularyzacja poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz uwrażliwienie na piękno obrazu zimy w wierszach. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki nauczania początkowego Bożenę Sienkaniec, Iwonę Grigiene i Loretę Mackiewicz.

    Udział wzięły polskie szkoły rejonu trockiego: Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Gimnazjum w Trokach, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Lantwarowie oraz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Ogólna liczba uczestników wynosiła 33 osoby, które przywitała zimowa wróżka. Wychowankowie kształcenia przedszkolnego i uczniowie klas początkowych recytowały utwory o tematyce zimowej, dlatego nie zabrakło wierszy o bałwankach, padającym śniegu, zabawach na sankach, na nartach oraz wiele dobrych rad o bezpiecznym zachowaniu podczas zimy.

   Komisja konkursowa oceniała występy uczestników wg kryterii: artykulacja i wyrazistość wymowy, tempo i intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego oraz znajomość tekstu. Jury miało bardzo trudne zadanie z wyłonieniem laureatów, gdyż poziom wszystkich uczestników konkursu był bardzo wysoki. Bardzo cieszymy się, że nasi uczniowie zdobyli wysokie miejsca:

W kategorii kształcenia przedszkolnego:

I miejsce – Elżbieta Sienkaniec, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Renata Chosčijeva, Renata Krasovska);

Wyróżnienie – Beata Bylinska, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Renata Chosčijeva, Renata Krasovska);

W kategorii klas 1:

I miejsce – Amelija Maconko, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Loreta Mackevič);

W kategorii klas 2:

Wyróżnienie – Dawid Krasowski, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Ivona Grigienė);

W kategorii klas 4:

II miejsce – Gabriela Klukowicz, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Božena Senkanec);

 

    Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz przybory szkolne, które ufundowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“. Natomiast dyplomy, wyróżnienia i podziękowania zostały ufundowane przez administrację Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy. Słowa podziękowania za udział w konkursie recytatorskim „Zima w poezji dziecięcej“ kierujemy również nauczycielom i rodzicom, którzy przygotowali uczniów do występu. Za rok odbędzie się kolejna edycja konkursu, do którego już dziś zapraszamy.

Nauczycielka klas początkowych Loreta Mackiewicz

Comments are closed.