UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI PIERWSZEJ  ROCZNICY ŚMIERCI PATRONA GIMNAZJUM – LONGINA KOMOŁOWSKIEGO

    10 stycznia 2018 roku społeczność szkolna Gimnazjum im. Longina Komołowskiego przeżywała szczególną uroczystość poświęconą pierwszej rocznicy śmierci patrona szkoły- Longina Komołowskiego.

      Uroczystość rozpoczęła Msza święta w kościele pw. Jana Chrzciciela w Połukniu, w intencji patrona gimnazjum, którą odprawił ksiądz Szymon Wikło.

      Kolejnym punktem obchodów pierwszej rocznicy śmierci patrona była uroczysta akademia w auli Gimnazjum im. Longina Komołowskiego.

      Na uroczystość pierwszej rocznicy śmierci Longina Komołowskiego przybyli i razem ze społecznością szkolną przeżywali szanowni goście: Proboszcz Szymon Wikło, Zofia Komołowska, małżonka śp. Longina Komołowskiego, Jarosław Narkiewicz poseł na Sejm RL, prezes Trockiego Rejowego Oddziału ZPL, Krzysztof Łachmański, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Karolina Narkiewicz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu trockiego, Alona Urban, doradca mera samorządu rejonu trockiego, Ewelina Sołowjowa, starszy specjalista oddziału oświaty w rejonie trockim, Irena Krawczun, kierowniczka miejscowego przedszkola, Vytautas Gustas, dyrektor litewskiego gimnazjum „Medeinos” w Połukniu, Maria Gołubowska, starosta gminy w Połukniu, Alina Rizgeliene, przewodnicząca lokalnej wspólnoty „Dienmedis“, Jurgita Bylińska, przewodnicząca rady szkoły oraz Swietłana Juralewicz, przedsiębiorca i długoletnia przyjaciółka naszego gimnazjum.

     Nasza szkoła jest miejscem, w którym szczególnie pielęgnuje się tradycje, symbole narodowe i patriotyzm. Podczas przygotowanego przez nauczycieli i uczniów apelu wysłuchaliśmy życiorysu naszego Patrona, pięknych piosenek z glębokim przesłaniem. Nie zabrakło też prezentacji multimedialnych poświęconych osobie naszego Patrona oraz uroczystości Nadania Gimnazjum imienia Longina Komołowskiego.

     Uroczystość ta była podniosłym wydarzeniem dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Wzruszenie, emocje i miłe wspomnienia na długo pozostaną w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego ważnego dnia w historii szkoły.

Grażyna Paułauskienie

     Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Comments are closed.