GIMNAZIJOS VEIKLA BIRŽELIO MĖNESĮ

Mokytojo vardas, pavardė dalykas

Veikla birželio mėnesį

Pastabos

Anžela Ruškevič

Matematika

7, 8, IG  klasėms bus vykdomos individualios konsultacijos, atsiskaitymai nuotoliniu būdu, iš anksto susitarus su mokytoju atsiskaitymas galimos konsultacijos ir atsiskaitymas mokykloje (mokiniams, kuriems sunkiau sekėsi mokantis nuotoliniu būdu). Užsiėmimų laiką suderins individualiai. Mokiniai rašys projektinį darbą pagal pasirenka temą, konsultuosis projektinio darbo klausimais nuotolinių būdu.

IVG klasės konsultacijos  bus vykdomos mokykloje birželio 3, 11, 18, 25 dienomis nuo 9 iki 13 val.

“Matematika kitaip” būrelio užsiėmimas skirtas 1-4 klasės mokiniams, bus 2020 – 06 – 04 mokyklos patalpose 13 val., užsiėmimo trukmė 45 min.

IG klasės mokiniai susitarus laiką iš anksto galės atvykti klasės valandėlei į mokyklą ir atsiskaityti už vadovėlius.

 

Lina Dinapaitė – Astrauskė

Technologijos ir dailė

5- 10 klasėms bus vykdomos individualios ir grupinės konsultacijos bei atsiskaitymai (galimybė pasitaisyti gautą pažymį, nuotolinio mokymo metu) nuotoliniu būdu arba gimnazijoje, iš anksto susitarus su mokytoju. Mokiniai dalyvaus plenere  “Vasaros peizažas”, kurio tikslas – įtraukti mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinti lavinti kūrybinį mąstymą bei individualią meninę raišką. Stebės aplinką, gamtą, šio laiko spalvinę gamą  ir visa tai  perteiks savo darbuose.

„Antrinių žaliavų dizaino” būrelio užsiėmimas, skirtas 5 – 8 klasių mokiniams,  bus vykdomas gimnazijoje arba nuotoliniu būdu, kurio metu mokiniai kurs, gamins paveikslą su iškiliomis detalėmis iš kartono ir kitų pasirinktų medžiagų pagal Pablo Picasso kūrybą.  

 

Loreta Mackevič

Pradinės klasės,

Anglų kalba

3 klasės mokiniams bus vykdomos individualios konsultacijos bei atsiskaitymai nuotoliniu būdu arba gimnazijoje, iš anksto susitarus (mokiniams, kuriems sunkiau sekėsi mokytis nuotoliniu būdu). Užsiėmimų laikas bus derinamas su kiekvienu mokiniu (tėvais) individualiai. Mokiniai atvyks į mokyklą sutvarkyti asmeninius daiktus, grąžinti mokymo priemones ir kt., organizaciniams reikalams pagal sudarytą grafiką.

Birželio 1 d. 10.00 val. gimnazijoje vyks paskutinio skambučio šventė.

Klasės valandėlė bus skirta aptarti nuotolinio mokymo privalumus ir trūkumus, trečio trimestro ir metinio pasiekimus.

Anglų kalbos būrelio „English is Fun“ užsiėmimai 3 – 4 klasėms mokiniams bus vykdomos nuotoliniu būdu arba gimnazijoje birželio 2 dieną 13.00 – 13.30. Mokiniai susipažins su naujais žodžiais, susijusiais su atostogų tematika, parašys draugui atviruką apie atostogas anglų kalba.

5 – 6 klasės mokiniams konsultacijos vyks nuotoliniu būdu arba gimnazijoje pagal sudatytą grafiką. Konsultacijų metu mokiniai atliks interaktyvias užduotis, žiūrės filmus, juos aptars, pasidalins įspūdžiais, parašys laišką draugui apie planuojamas vasaros atostogas.

 

Agnieška Matačina

Pradinis ugdymas

 4 klasė

–          Birželio 1 d. 10.30 gimnazijoje (klasėje) vyks ketvirtokų išleistuvės.

–          Individualios,  grupinės konsultacijos ir atsiskaitimas su mokiniais.

–          Nuotolinio mokymosi apibendrinimas su mokiniais ir tėvais.

–          Papildomos virtualios praktinės užduotys

Dramos būrelis ,,Už mokyklos uždangos:

–          Virtualaus vaikiško spektaklio stebėjimas ir aptarimas.

 

 

Gražina Paulauskienė

Lenkų kalba

–          Individualios,  grupinės konsultacijos ir atsiskaitymas su mokiniais (galimybė pasitaisyti gautą pažymį, nuotolinio mokymo metu) nuotoliniu būdu arba gimnazijoje.

Pirmadienis: 5-6 klasė    9:00- 11:00

                     7-8 klasė    11:00- 13:00

Antradienis: IG klasė   9: 00- 11: 00

                     IIG klasė 11: 00- 13: 00

Trečiadienis: IIIG klasė 9: 00- 11: 00

Ketvirtadienis: IVG klasė 11: 00- 13:00

Birželio mėnesį kirkvieną penktadienį vyks mini projektai, kur galės dalyvauti visi mokiniai.

„ Kwiaty w literaturze“, „Wileńscy twórcy”, „Jan Paweł II –naszym przyjacielem”.

7-8 klasės mokiniai susitarus laiką iš anksto gales atvykti klasės valandelei į mokyklą ir atsiskaityti už vadovėlius.

 

Natalija Mikulskienė

Anglų kalba

7-8, IG klasėms vyks individualios konsultacijos, neatliktų darbų atsiskaitymas iki birželio 17 d. nuotoliniu būdu, pamokinė projektinė veikla pagal pasirinktą temą (veikla fiksuojama dienyne, vertinama pažymiu iki birželio 17 d.).

II-IIIG klasių mokiniai atsiskaitys neatliktus darbus, atliks 2018-2019 m. anglų kalbos lygio nustatymo ( IIG ), anglų kalbos brandos egzaminų (IIIG) užduotis, konsultuosis nuotoliniu būdu arba mokykloje 2 kartus per savaitę:

Antradienis: 9.00-10.00

Trečiadienis: 11.00-12.00

IVG klasės mokiniams anglų kalbos konsultacijos vyks:

Antradienis: 10.00-12.00

Trečiadienis: 9.00-11.00

Ugdymo karjerai konsultacijos vyks nuolat nuotoliniu būdu arba mokykloje antradieniais –trečiadieniais anglų kalbos kabinete nuo 9.00-13.00.

*Visi mokiniai gali atvykti į gimnaziją konsultacijoms jiems tinkamu laiku (antradieniais – trečiadieniais) iš anksto susitarus su mokytoju.

 

Ivona Grigienė

Pradinis ugdymas

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūra

 

 

 

 

Dramos būrelis

Birželio 1 d. 10.00 gimnazijoje (klasėje) vyks susitikimas su pirmokais ir jų tėvais..

Nuo birželio 2 iki 5 d. vyks individualios bei grupinės konsultacijos, atsiskaitymai 

Nuotolinio mokymosi apibendrinimas su mokiniais ir tėvais.

Mokiniai gaus papildomas praktinės užduotys .

 

5 6, 7, 8, IG, IIG klasių mokiniams vyks virtualios praktinės užduotys nustatytu ir aptartu su jais ir mokytoju laiku.

 

Dramos būrelis ,,Už mokyklos uždangos:

Virtualaus vaikiško spektaklio stebėjimas ir aptarimas.

 

 

Mažena Krasovska

5-IIIG klasių mokiniams vyks individualios konsultacijos, neatliktų darbų atsiskaitymas iki birželio 18 d. nuotoliniu būdu, projektinė veikla pagal pasirinktą temą (veikla fiksuojama dienyne, vertinama pažymiu iki birželio 18 d.).

Mokiniai gali atvykti į gimnaziją konsultacijoms jiems tinkamu laiku iš anksto susitarus su mokytoju.

Nuotolinio mokymosi apibendrinimas, projektų pristatymas (birželio 15 – birželio 18).

 

Renata Krasovska

 

 

 

 

 

 

,,Strumyk“

1 – 8, IG – IIIG klasėms bus vykdomos individualios ir grupinės konsultacijos bei atsiskaitymai  nuotoliniu būdu. Taip pat bus kartojama ir įtvirtinama nuotolinio mokymo laikotarpiu pateikta mokymosi medžiaga. Mokiniai savarankiškai muzikuos pagal mokytojo iš anksto pateiktus patarimus ir nurodimus, įsitrauks į aktyvią kūrybinę veiklą, lavins gilinsis į dainavimo metodiką. Mokiniai žiūrė pamokėles – filmukus apie taisyklingą balso formavimą.

 

Kolektyvo nariai išmoks vieną individualiai pasirinkto žanro dainą, jos atlikimą nufilmuos ir atsiųs mokytojui. Taip pat pagal mokytojos atsiųstą įsidainavimo nuorodą, mokiniai lavins balsą ir kvėpavimą.

 

Aleksandra Družinina

8 kl,IG-IIIG klasėms vyks individualios konsultacijos, neatliktų darbų atsiskaitymas iki birželio 17 d. nuotoliniu būdu, pamokinė projektinė veikla pagal pasirinktą temą (veikla fiksuojama dienyne, vertinama pažymiu iki birželio 18 d.). Mokiniai gali atvykti į gimnaziją konsultacijoms trečiadienį ir ketvirtadienį iš anksto susitarus su mokytoju.

 

 

 

Kristina Tylingo

6-IIG klasės mokiniams vyks individualios online konsultacijos, arba ketvirtadieniais mokykloje individualiai susitarus su mokytoju. Sudarinėsime turistinius maršrutus naudojantis internetine svetaine https://www.lietuvon.lt/ ir virtualiai lankysime muziejus. Su IIG klasės mokinias baigsime projektą „Žvakė praeityje ir šiandien“.

 

 

 

Janina Rainskaja

5-8 kl, ir IG-IIIG klasėms vyks individualios ir grupinės konsultacijos bei atsiskaitymai už neatliktus darbus nuotoliniu būdu. Pamokinė projektinė veikla pagal pasirinktą temą (veikla fiksuojama dienyne, vertinama pažymiu iki birželio 19 d.).

 

Janina Gudalevič

Istorija

5 – IIG klasėms vyks individualios konsultacijos, neatliktų darbų atsiskaitymas iki birželio 18 d. nuotoliniu būdu, pamokinė projektinė veikla pagal pasirinktą temą (veikla fiksuojama dienyne), atsiskaitymas iki birželio 18 d.

IIIG – mokiniai gali atvykti į gimnaziją konsultacijoms jiems tinkamu laiku iš anksto susitarus su mokytoju.

 

Karolina Mackevič

Lietuvių kalba ir literatūra

Nuo birželio 2 iki 5 dienos su 1-os klasės mokiniais vyks individualios konsultacijos ir atsiskaitymai. Bus atliekamos papildomos praktinės užduotys nuotoliniu būdu.

 

Laima Šliužienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Temos 5/6 kl.  Kalbos dalys ir sakinio dalys,vienarūšės sakinio dalys, kreipinys, sudėtiniai sakiniai.

5/6  kl. Projektinis darbas baigus sintaksės kursą. Literatūros atsiskaityti Šatrijos Raganos ,,Irkos tragediją’’

7/8 kl Temos. Aplinkybės, derinamieji ir nederinamieji pažyminiai,vienarūšių sakinio dalių skyryba. Literatūros atsiskaityti Romeno Gary ,,Aušros pažadą‘‘ Projektinis darbas tema; ,,Kitoks juokas‘‘ ,,Lietuviškas humoras‘‘ Juozas Erlickas .Atlikti tyrimą pažiūrėti , panagrinėti ir kritiškai įvertinkite humorą per įvairias televizijas, interneto kanalus , rodomas laidas. Koks yra šiandieninis lietuviškasis humoras? Kokių tikslų jisai siekia?

Konsultacijos visus  antradienius mokykloje nuo 9- 10 val.

Vertinama pažymiu iki birželio 18 d.

Posted by at 2020-06-05
Filed in category: Naujienos,

Comments are closed.