IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinos sąlygos pagal Operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d.

Sprendimą Nr. V -1116

 

Rekomenduoti vaiko tėvams (globėjams) ugdyti vaiką namuose: kai vaikas serga lėtinėmis ligomis ir prižiūrinčiam asmeniui vaiko priežiūrai išduodamas nedarbingumo pažymėjimas; kai vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresni nei 60 m.amžiaus ir (arba) sergantys lėtinėm ligom

Įpareigoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikėjus:

Užtikrinti, kad vaikai lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose tiek lauke;    

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir auklėtojų padėjėjai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje

Riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti laiką išlaikant saugų atstumą  (15 min. 2 m.)

Maitinti vaikus grupėse, o nesant galimybės, valgymo salėje pagal iš anksto parengtą grafiką maitinti po vieną grupę. Po kiekvienos grupės pamaitinimo salę išvalyti ir išvėdinti. Švediško stalo principas draudžiamas

Nevykdyti bendros veiklos kelioms grupėms. Bendras patalpas (kūno kultūros, muzikos salę po kiekvienos grupės panaudojimo išvėdinti ir išvalyti

Kontaktines švietimo pagalbos specialistų konsultacijas organizuoti individualiai arba vienu metu tik su tos pačios grupės vaikais ir vengti fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai

Pateikti Informaciją prie įėjimo į patalpas kur vykdomas ugdymas

Dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir būtinai laikosi asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo čiaudėjimo etiketas ir kt)  atlydintys asmenys

Pakabintos rankų dezinfekcijai priemonės (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje)

Užtikrinti kasdienį vaikų sveikatos būklės vertinimą, o pasireiškus karščiavimui – 37,3; ligų požymiams – sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt. išjungti iš grupės veiklos

Užtikrinti, kad darbuotojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones  vaikų priėmimo metu

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų sveikatos būklės sekimą

Matuoti darbuotojų temperatūra iškart atvykus į darbą  Nuolat stebėti darbuotojų sveikatą, o pasireiškus karščiavimui – 37,3  slogai, kosuliui ir kt. nušalinti nuo darbo ir rekomenduoti konsultuotis tel. 1808 ar su šeimos gydytoja nuotoliniu būdu

Užtikrinti 14 dienų izoliaciją asmenims turėjusiems sąlytį su tuo kuriam nustatyta COVID – 19 liga

Užtikrinti, kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei

Užtikrinti kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai – praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, skystas muilas

Užtikrinti, kad būtų atliekama dezinfekcija kiekvieną kartą pasinaudojus vienam vaikui, jeigu kriauklėmis ir sanitariniais mazgais naudojasi kelios grupės

Būtina vėdinti patalpas prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną

Plaunasi  rankas vaikai kartu su darbuotoja darbo dienos eigoje kas 2 valandas

Žaislai surenkami komplektais. Vienas komplektas naudojamas vienai darbo dienai. Po darbo – žaidimų žaislai plaunami, dezinfekuojami, džiovinami, ar kitaip apšvarinami ir tik mažiausiai po 24 valandų tas pats komplektas pateikiamas vaikams.

Kiti dokumentai:

DĖL-COVID-19-LIGOS-VALDYMO-PRIEMONIŲ-VALSTYBĖS-IR-SAVIVALDYBIŲ -INSTITUCIJŲ-ĮSTAIGŲ-VALSTYBĖS-IR-SAVIVALDYBIŲ-VALDOMŲ-ĮMONIŲ-DARBO-VIETOMS

DĖL-IKIMOKYKLINIO-IR-PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-ORGANIZAVIMO-BŪTINŲ-SĄLYGŲ

Posted by at 2020-05-19
Filed in category: Naujienos,

Comments are closed.